Velkommen

Stemmen er en viktig del av din identitet. Visste du at den også inneholder helende egenskaper? Man behøver ikke være musikalsk skolert for å lære å bruke stemmens helende virkning på kropp og sjel.

Vi tilbyr spennende kurs for den som vil utforske forskjellige aspekter ved det å være menneske, hvordan stemmens overtoner og vibrasjoner virker fra det ytre auranivå og helt inn til celleplan.

Bilderammer

Kontakt

Vil du gjøre en påmelding, eller har spørsmål, kontakt Linda på mobilnr 951 06 424, eller e-mail linda.groenhaug@gmail.com

Linker

Undervisning i Stemme-energi

Stemme-energi er et knippe forskjellige empirisk viten som er samlet til én metodikk. Den tar utgangspunkt i at stemmens overtonespekter gjenspeiler personens kropp-sinn-aura-ånd relasjon. Ved å arbeide med denne relasjonen gjennom tilpassede øvelser blant annet innen stemmebruk, toning, riktig bruk av kroppsbalansering, bevegelsesmønstre for å fremme sentrering, meditasjon, energiteknikker m.m, søker man å få en mer dynamisk stemme og samtidig nå inn til det dypere laget av mennesket.

Et ordtak sier “et bilde sier mer enn tusen ord”. Vi har observert at en persons stemmekvalitet “sier mer enn tusen ord” og at den i stor grad speiler kropp-sinn-ånd relasjonen. Ved bevisst bruk av stemmens egenskaper og tilhørende øvelser, kan du påvirke denne relasjonen i en god retning.

Stemme-energi er knyttet til en egenutviklingsprosess, hvor lytting, observasjon og refleksjon er viktige stikkord, som vil gi kursdeltakeren verdifull innsikt på flere områder.

Hvem kan ha utbytte av å gå kurs i Stemme-energi?

Alle som er interessert i bruk av stemmen, og vil vite mer om hvordan kropp, sinn og stemme henger sammen. Passer både for de som ønsker å lære en metode for å hjelpe andre, og som et ledd i selvutvikling for å oppnå bedret flyt i egen helse.

Hva lærer man på kurs i Stemme-energi?

En viktig komponent i Stemme-energi er lyd og stemme. Du vil derfor blant annet lære hvordan du kan bli tryggere på din egen stemme, utvide ditt repertoir med hensyn til måten du bruker stemmen på, kjenne hvordan stemmen er forankret i din egen kropp, bruke den til å forløse blokkeringer hos deg selv og andre, og mye mer. Din kroppsbevissthet vil øke, og du vil bli istand til å fornemme mye mer av de fantastiske vibrasjonene og overtonene en stemme inneholder.

I tillegg til stemme-øvelser, vil du også få lære å bruke verktøy som syngeboller, toning, meditasjon, kroppsbalansering og bevegelse, aktiv lytting, og mer.

Eksempler på tema som tas med i undervisningen:

 • Stemmen – en viktig del av din identitet
 • Stemmens fascinerende anatomi
 • Kroppsbevissthet, og hvordan jobbe med dette
 • Hva aktiv lytting innebærer
 • Hva aktiv sansing av lyd og energi innebærer
 • Aura og stemmeovertoner – en perfekt match
 • Lydens struktur i møte med kropp-sinn-ånd relasjonen
 • Hvordan syngeboller påvirker propriosepsjonen (bevegelsesansen) din
 • Kalibrering av syngeboller
 • Lydmeditasjoner
 • Forvandlingens vitenskap

Må man være musikalsk eller ha spesielle evner for å gå på kurs i Stemme-energi?

Det trengs ingen spesielle forkunnskaper. Kursene er praktisk rettet, og du lærer konkrete verktøy for å styrke dine ferdigheter innen en rekke områder. Det eneste vi etterspør av deltakere, er en interesse for lyd og stemme, og en generell åpenhet i forhold til bruk av egen kropp-sinn-stemme.

Hva er enkeltleksjoner?

En enkeltleksjon er en privatime som varer enten 60 eller 90 minutter.

Undervisningen er individuelt tilrettelagt og gir deg anledning til å utforske Stemme-energi på et dypere nivå. I samråd med læreren får du et opplegg som hjelper deg å sette inn støtet der du trenger det mest, og hvis du ønsker det, får du ‘hjemmelekser’ – øvelser som du gjør hjemme.

Enkeltleksjonene er en fin måte å bli kjent med sine egne ressurser på, og å lære hvordan ens egen energi flyter.

Enkeltleksjoner holdes i lokaler i Halden, og bestilles ved henvendelse til Linda på mobilnr 951 06 424, eller mailadresse . Husk å oppgi om du ønsker 60 eller 90 minutters time.

Er stoffet det undervises i likt på alle kursene i Stemme-energi?

Nei. Kursene er lagt opp for å kunne gi deg verdifull realkompetanse. Hvert kurs har ett lite knippe hovedtema vi fordyper oss spesielt i, og dette vil variere noe fra kurs til kurs. I tillegg vil en del av kurstiden være avsatt til undervisning spesielt tilrettelagt for gruppesammensetningen. Stemme-energi er et vidt emne med mange fasetter, slik at hvert kurs på sin måte vil farges av dette.

Er du interessert i mer info om Stemme-energi, vennligst kontakt Linda på mobilnr 951 06 424 eller mail.