Velkommen

Stemmen er en viktig del av din identitet. Visste du at den også inneholder helende egenskaper? Man behøver ikke være musikalsk skolert for å lære å bruke stemmens helende virkning på kropp og sjel.

Vi tilbyr spennende kurs for den som vil utforske forskjellige aspekter ved det å være menneske, hvordan stemmens overtoner og vibrasjoner virker fra det ytre auranivå og helt inn til celleplan.

Bilderammer

Kontakt

Vil du gjøre en påmelding, eller har spørsmål, kontakt Linda på mobilnr 951 06 424, eller e-mail linda.groenhaug@gmail.com

Linker

Blogg

Ekte syngeboller

Hei. Så hyggelig at du tok deg tid til å se hva som finnes bak Blogg-knappen.

Her vil det komme innlegg om Stemme-energi og annet lyd- og stemmerelatert tema. Nye innlegg vil dukke opp nå og da, så følg med!

I dag vil jeg si litt om ekte syngeboller. Har du tenkt på hva som gjør en syngebolle til “ekte”? Er det dens utseende, hvor gammel den er, lyden den har, eller noe annet tror du?

Syngeboller ser i grunn ganske like ut. De er skål- eller bolleformede gjenstander som gir fra seg en syngende lyd når man slår på dem med en filtklubbe eller fører en skinnklubbe langs ytterkanten av bollen. De kan være fra tidligere århundrer, eller av nyere dato. De kan se matte og gamle ut, eller være ganske skinnende, være tunge eller ganske lette i vekt. Men ingen av disse kriteriende er avgjørende for om bollen er ekte eller ikke.

Slik jeg ser det, er en ekte syngebolle en bolle som har forvandlingens egenskap i seg. – En bolle som har et lydmønster som virker inn på kropp, sinn og aura. Dette lydmønsteret er ikke bare en ‘fin lyd’ men en lyd med helt klare terapeutiske egenskaper.

Lyd er svingninger og kan bevege seg gjennom nesten all materie. – Både gass (f.eks luft), flytende og fast materie. Luftbåren lyd er den du hører gjennom ørene dine. Vibrasjoner du plukker opp gjennom hud og kropp, vil tilsvare eksempelvis lyd gjennom vev, muskler, knokler og væske.

Ekte syngeboller (eller kvalitetssyngeboller) kan ha noe av de mest fantastiske overtonerike klangene du noengang har hørt, med en distinkt grunntone og diverse overtoner. Klangen kan gjerne vare ‘en evighet’ før bollen slutter å vibrere og lyden stilner igjen. Når en slik bolle klinger i nærheten av et menneske, har jeg ofte sett vibrasjonene fra den ‘gripe fatt i ‘ det eteriske feltet rundt personen, og en forvandling har skjedd, blokkeringer har blitt til flyt, og tyngsle til letthet. Det er også ofte tydelig på et menneskes ansiktsuttrykk og kroppsspråk at noe spesielt har skjedd.

Syngeboller som derimot ikke har denne spesielle terapeutiske egenskapen i seg, har ofte en mer kort eller dump klang. Kjernetonen er ofte mer diffus og overtonene flyter ikke like lett. Lyden kan i tillegg være mer ‘hullete’ eller ‘smal’.

Dette med å lære å sanse lyden på denne måten, er noe av det jeg lærer bort i kursene i Stemme-energi. Dette er en spesiell form for aktiv lytting som involverer mer enn bare ørene.

Hvis du har lyst til å lære mer om hva Stemme-energi er for noe, så ta gjerne en titt på Kurskalenderen over de forskjellige undervisningtilbudene.

Hilsen Linda