Velkommen

Stemmen er en viktig del av din identitet. Visste du at den også inneholder helende egenskaper? Man behøver ikke være musikalsk skolert for å lære å bruke stemmens helende virkning på kropp og sjel.

Vi tilbyr spennende kurs for den som vil utforske forskjellige aspekter ved det å være menneske, hvordan stemmens overtoner og vibrasjoner virker fra det ytre auranivå og helt inn til celleplan.

Bilderammer

Kontakt

Vil du gjøre en påmelding, eller har spørsmål, kontakt Linda på mobilnr 951 06 424, eller e-mail linda.groenhaug@gmail.com

Linker

Om oss

Kurs og enkeltimer i Stemme-energi holdes i Halden. (Se kurskalender)

Linda Grønhaug er utdannet Enhetstrapeut og sangpedagog med bakgrunn i rytmisk musikk. Hun har undervist i stemmebruk i mer enn 15 år og hjulpet mange til å finne fram til og videreutvikle sin helt egen stemme.

Linda observerte tidlig i sin karriere som sangpedagog hvor tett knyttet en persons stemme var til vedkommenes kropp, sinn, ånd og aura. Hun fant ut at man ved en spesiell form for lytting kunne avkode viktige elementer på en stemmes overtoner.

Linda har alltid vært opptatt av å finne ut hvordan ting henger sammen og brukte derfor noen år på å forske på denne sammenhengen. Resultatet er en metodikk hun har kalt Stemme-energi.

Metodikken ‘Stemme-energi’ er sammensatt av ordene stemme + energi, fordi

  • En balansert kropp er grunnlaget for en klangrik og dynamisk stemme
  • En dynamisk stemme nærer relasjonen kropp-sinn-aura
  • En god innvendig og utvendig energi-balanse sørger for å opprettholde flyt

I stemmen din ligger det altså et stort potensiale. Anvendt på riktig måte, kan du bruke stemmen din til å skape varige forandringer, både i deg selv og i andre mennesker. Det er dette Stemme-energi handler om.

For mer info om Stemme-energi, se i menyen.